81. den: Už???


Další rok se nenápadně přibližuje...

VŠUDE 30.6.2011