330. den: Černý Janek.

Na budově radnice v Uherském Brodě zaujme
každého návštěvníka soška černého chlapce ve výklenku.

Pověst praví, že někdy v 17. století napadli Moravu uherští Kuruci
a chtěli se zmocnit i Uherského Brodu.
Konšelé dali střežit městské hradby, mužů však bylo málo.
Kuruci se o tom dozvěděli a připravovali lest. Přikradli se k městu za tmavé noci.
Jeden mladý Kuruc si začernal tvář, aby ho nebylo možné ve tmě vidět.
Vyšplhal na hradby a hledal, kudy by se dostal dovnitř.
Ve tmě nahmatal provaz, myslel si, že ho používají stráže ke snadnějšímu slézání hradeb.
V momentě, kdy za provaz zatáhl, ozval se poplašný zvonek.
Vetřelec byl zajat a uvězněn a ostatní vetřelci zahnáni. Město bylo zachráněno.

Na památku této události se několik vteřin před každou celou hodinou rozezní na radnici zvonek,
který tahá za provaz postava černého mladíka, kterému se říká Černý Janek.UHERSKÝ BROD 5.3.2012