326. den: Komenský a Uherský Brod.

Pamětní deska na domě rodičů J. A. Komenského hlásá:
"Podle některých zpráv, narodil se v tomto domě 28. 3. 1592
a dětství své prožil prorok naší samostatnosti
Jan Ámos Komenský."


UHERSKÝ BROD 1.3.2012