290. den: Všední dopoledne

v Újezdci na křižovatce u obchodu.

ÚJEZDEC 25.1.2012