237. den: Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách.

Nepočítaně stánků, prodejci v lidových krojích, lidové tradice, zvyky,
ukázky lidových řemesel, zabíjačka, rožnění berana, spousta valašských dobrot,
dechovka, cimbálovka, vystoupení dětských souborů, výstava ovoce...
a především - stále přítomná mikulášská družina.
Několik Mikulášů, andělů a hlavně skupiny čertů
- černočervení chundelatí, v beraních kůžích
nebo se slaměnými suknicemi a jalovci v rukách.VALAŠSKÉ KLOBOUKY 3.12.2011