212. den: Břízky.

Tyto hezky zbarvené břízky
za nádražím v Újezdci na mě nebudou čekat věčně!
ÚJEZDEC 8.11.2011