177. den: U Ottovky

V rádiu neustále straší příchodem dešťů,
a proto jsem si k Ottovce zašla raději hned dnes.

LUHAČOVICE 5.10.2011