1. den: Začínám rozkvetlým zlatým deštěm.

Kdy začít - když ne ráno, kdy - když ne v pondělí a kdy - když ne na jaře.
Pro mě jaro začíná teprve, když v Luhačovicích rozkvete
tato alej zlatého deště.

LUHAČOVICE 11.4.2011